Overname en opvolging

Om het proces van overname en opvolging bij een onderneming te ondersteunen, biedt de Vlaamse overheid een aantal begeleidingsinitiatieven aan waarop ondernemers kunnen inschrijven. Met deze projecten worden ervaren ondernemers en starters samengebracht om zo de kennisoverdracht te stimuleren.

Overdracht, overname en stopzetting