Diplodatabank - DIPLO

Informatie afkomstig van Agentschap Innoveren & Ondernemen

Om te weten of u met uw opleiding uw ondernemersvaardigheden kunt bewijzen, kan u de diplodatabank bevragen via http://www.diplodb.be/?ul=nl.

Voor het bewijs van ondernemersvaardigheden komen alleen diploma’s van een school of een jury in aanmerking die wordt ingericht, erkend of gesubsidieerd door de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten. Privé-onderwijs is dus in principe uitgesloten. Hetzelfde principe geldt voor buitenlandse diploma’s. Informatie over de erkende buitenlandse scholen kunt op de website ENIC-NARIC vinden.

Het gaat hier uitsluitend over de ondernemersvaardigheden bedoeld in de K.M.O.-programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. Dat zijn :

  • de basiskennis van het bedrijfsbeheer;
  • de beroepsbekwaamheid, naast de basiskennis van het bedrijfsbeheer verplicht voor degenen die één van de gereglementeerde zelfstandige beroepen wil uitoefenen.

Indien DIPLO uw diploma niet vindt of bij twijfel, raadpleeg dan uw ondernemingsloket. DIPLO kan de overheid niet binden. U kunt alleen rechten putten uit de tekst van de wetten en besluiten zelf. DIPLO komt nooit in de plaats van het oordeel van de bevoegde overheden.