Hoe kan u duurzaam aankopen?

Informatie afkomstig van MVO Vlaanderen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stopt niet aan de grenzen van de onderneming. Bij aankoopbeslissingen let een onderneming nog te vaak enkel op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product.
Een duurzaam aankoopbeleid houdt echter in dat producten ook op sociale en milieuaspecten worden beoordeeld. Het opnemen van ketenverantwoordelijkheid via een duurzaam aankoopbeleid is dan ook een belangrijk onderdeel van mvo.  Lees meer...

Eerlijke handel, oftewel fair trade, steunt op een handelsrelatie met leveranciers die gebaseerd is op dialoog, transparantie en respect en die ijvert voor een grotere rechtvaardigheid in de internationale handel. Eerlijke handel bevordert het volgen van sociale en ecologische regels bij internationale handel, in het bijzonder bij de export van arme landen naar het geïndustrialiseerde westen. Ondernemingen zijn de laatste jaren in toenemende mate gewonnen voor de filosofie van eerlijke handel.  Lees meer...