Waarom gebruik maken van duurzaamheidslabels?

Informatie afkomstig van MVO Vlaanderen

Een mvo-label maakt het mogelijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te tonen aan alle stakeholders op een meetbare manier. Hoewel er enkele keurmerken bestaan op vlak van mvo (mvo Prestatieladder, SR10 norm, mvo Benchmarker, geverifieerd GRI-duurzaamheidsverslag), blijft mvo een continu proces van verandering dat moeilijk te certificeren valt. Om die reden is ook ISO 26000 niet certificeerbaar. Heel wat deelaspecten van mvo hebben wel labels, waaronder FSC, CO2 neutral, End of Waste, Max Havelaar, Fairtrade, Nordic Swan, Cradle to Cradle etc. 

Lees meer...