Hoe gaat u aan de slag met mvo?

Informatie afkomstig van MVO Vlaanderen

Om aan de slag te gaan met mvo kan u gebruik maken van diverse in dat kader ontwikkelde scaninstrumenten.

Voor de verschillende aspecten die deel uitmaken van een mvo-beleid zijn er diverse tools.  Tools voor duurzaam personeelsbeleid, om je CO2-voetafdruk te bepalen, je mobiliteitsvraagstukken onder de loep te nemen, om je stakeholders te bepalen,...

Probeer zeker eens de mvo-scan : steeds meer bedrijven en organisaties doen inspanningen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Bedrijven en consumenten verwachten steeds vaker dat de producten die ze aankopen in faire omstandigheden geproduceerd worden en het milieu respecteren. Ontdek hoe ver uw bedrijf staat met duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en wat eventueel (nog) beter kan.

De mvo-scan wordt afgestemd op uw organisatie en is praktisch opgebouwd. U krijgt een aantal verklaringen waar uw bedrijf al dan niet aan beantwoordt. De thema’s die u als ‘interessant’ aanvinkt, kunnen de basis vormen voor (de verbetering van) uw actieplan. Hoe goed scoort uw bedrijf op het vlak van duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen? De mvo-scan biedt u een overzicht van uw sterke en zwakke punten.

Er zijn nog andere mvo-tools om de uitdagingen op al die verschillende vlakken te identificeren en te kijken hoe je al die uitdagingen samen aangaat en in je bedrijfsvoering integreert. Dan hebben we het over een duurzaamheidsverslag (GRI), iso26000, duurzaamheidslabels,…

Op www.mvovlaanderen.be vindt u daarnaast ook een overzicht van thematische instrumenten om mvo in de praktijk te brengen.