De handelsvestigingen

Informatie afkomstig van Agentschap Innoveren & Ondernemen

NSECD-secretariaat verhuist op 1 januari 2015

Op 1 juli 2014 werd Vlaanderen bevoegd voor de handelsvestigingen in het Vlaams Gewest. Als overgangsmaatregel bleef het secretariaat van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) tot nog toe bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Dat verandert op 1 januari 2015. Het secretariaat wordt vanaf die datum ondergebracht bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het secretariaat van het Interministerieel Comité voor de Distributie (de beroepsinstantie) was al sinds 1 juli verhuisd naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

NSECD-dossiers kunnen vanaf 1 januari gestuurd worden naar:

Agentschap Innoveren & Ondernemen, dienst Vestiging & Ruimtelijke Economie,
Mevrouw Sonja Jalon, secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
Koning Albert II-Laan 35, bus 12
1030 Brussel
vergunning.handelsvestigingen@vlaanderen.be

 

Meer informatie over de socio-economische machtiging vindt u via deze pagina.