Internationaal ondernemen/exporteren, hoe begint u eraan?

Informatie afkomstig van Flanders Investment and Trade (FIT)

De grenzen verleggen vereist een groot doorzettingsvermogen en veel geduld.
Er kan twee tot drie jaar verstrijken tussen het besluit om te exporteren en het moment waarop de eerste levering de deur uitgaat. 
Om deze periode zo kort mogelijk te houden, bereidt u zich beter goed voor.
Dat doet u door een exportplan op te stellen waarin u uw exportproject zo goed mogelijk tracht te omschrijven.

Een goed exportplan omvat vijf fases:

 1. Analysefase
 2. Positioneringsfase
 3. Marktbenaderingsfase
 4. Budgetteringsfase
 5. Planningsfase

 

1. Analysefase

U maakt een sterkte-zwakteanalyse op van uw onderneming, zowel op de eigen markt als op de exportmarkt.
De externe omstandigheden op beide markten kunnen immers drastisch verschillen. 
U bepaalt ook hoe u zal omspringen met sterktes en zwaktes, met bedreigingen en opportuniteiten.


2. Positioneringsfase

U onderzoekt uw positionering in de markt ten opzichte van de concurrenten. U beantwoordt vragen zoals:

 • Wie zijn mijn belangrijkste concurrenten?
 • Wat zijn hun producten en merken?
 • Aan welke prijzen verkopen ze? Wat is de marktprijs? 
 • Via welke distributiekanalen verkopen ze? 
 • Wat zijn hun levertermijnen? 
 • Heeft mijn product unieke voordelen (USP) ten opzichte van de andere spelers op de betrokken markt?


3. Marktbenaderingsfase

U bepaalt via welk kanaal u uw product op de buitenlandse markt zal  brengen.
De mogelijkheden zijn legio:

 • via tussenpersonen: importeurs, handelsagenten, exclusieve of niet-exclusieve verdelers, …; 
 • via organisaties en/of bedrijven: aankoopcentrales, algemene aannemers, …; 
 • via samenwerkingsverbanden: een dochteronderneming, piggybacking (gebruikmaken van de logistiek en de verkoopkanalen van een partnerbedrijf), openbare instanties, franchising ,licentieproductie, joint venture (een strategische alliantie tussen onafhankelijke bedrijven);
 • via productie in het buitenland met eigen distributiekanalen.


4. Budgetteringsfase

Bij het opmaken van een budgettering dient u oordeelkundig verschillende kosten- en opbrengstenposten in te schatten en aan te vullen.
Dit doet u zo gedetailleerd mogelijk, en zo ver mogelijk in de tijd (vijf tot zeven jaar).


5. Planningsfase

Uw aanpak legt u vast in een stappenplan met vermelding van mijlpalen.
Afhankelijk van uw product of dienst en naargelang de ervaring die uw organisatie heeft met export, kan een aanloopperiode tot drie jaar in beslag nemen vooraleer uw exportplan succesvol geïmplementeerd is