U wil uw zaak stopzetten en vraagt zich af welke stappen u moet doorlopen?

Informatie afkomstig van Agentschap Innoveren & Ondernemen

Net als bij de oprichting van een bedrijf gelden er ook formaliteiten voor de stopzetting van een activiteit, of die nu tijdelijk of definitief is.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een zelfstandige beslist om, vrijwillig of onvrijwillig, zijn activiteiten stop te zetten. Pensioen, faillissement, arbeidsongeschiktheid of een overstap naar het loontrekkende statuut, …

Welke stappen moet u overlopen?

Het formeel stopzetten van uw zaak gebeurt in 3 stappen.

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Als een vennootschap de activiteiten wenst stop te zetten, moet zij ontbonden en vereffend worden.