Verkeersbelastingen

Informatie afkomstig van Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

Sinds 1 januari 2011 staat de Vlaamse Belastingdienst in voor de inning van de verkeersbelastingen in Vlaanderen. 

  • De jaarlijkse verkeersbelasting is verschuldigd voor voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van personen of goederen op de openbare weg: personenwagens, vrachtwagens, autobussen, ... Voor personenwagens en aanverwante geldt de inschrijving van het voertuig als onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de openbare weg. Voor vrachtwagens en aanverwante moet er een aangifte van het gebruik gebeuren.
  • De belasting op inverkeerstelling (BIV) is verschuldigd bij elke inverkeerstelling van personenwagens, lucht- of vaartuigen. Ze geldt ook voor de tweedehandsvoertuigen die door de nieuwe eigenaar voor de eerste maal worden ingeschreven.
  • Het eurovignet is een recht voor het gebruik van het wegennet door vrachtwagens van minimum 12 ton.

Over elk van deze belastingen vindt u uitgebreide informatie: hoe en wanneer moet betaald worden en door wie, hoeveel bedragen de belastingen, welke vrijstellingen of verminderingen bestaan er?

Belastingplichtigen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen terecht bij het bevoegde kantoor van de FOD Financiën. Belastingplichtigen van het Waals Gewest moeten zich wenden tot de Service public de Wallonie.