Welke terreinen en gebouwen zijn beschikbaar?

Informatie afkomstig van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)

Binnen het kader van het gebruik van de waterweg plaatst Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) geregeld bedrijventerreinen en gebouwen in de markt.

Lees meer...